Nytt skolebygg for dalitbarn påbegynt - nå ferdig

 


Noe av Pranpur block
I Pranpur Block

Over en av broene
En av broene

Tårnet for vanntanken
Tårnet for vanntanken

Toaletter og bad
Toaletter og bad

Mye folk på byggeplassen
Mye folk på byggeplassen

   

Vi har tidligere skrevet og fortalt om området kalt Pranpur Block. I dette området bor det tusener av daliter med sine familier. De bor i små hus av høy og strå med  bærekonstruksjoner av bambus. Deres hus er uten særlig inventar og de fleste av dalitene har ikke en gang en seng å sove i men bruker matter som legges rett på bakken. Fattigdommen i dette området er helt åpenbar og elendigheten skyldes også at Pranpur block hjemsøkes av årlige flomkatastrofer som tar med seg både alt på sin ferd gjennom landskapet.

Ingen sosiale ordninger for dalitene
Igjen er det barna som lider mest og en kan trygt si at de er uten fremtid og håp i en trøstesløs tilværelse av en stadig gjentagende ulykke. Disse menneskene er daliter og er de kasteløse som befinner seg utenfor rekkevidden av alle sosiale hjelpeprogrammer. Vi blir dypt grepet av deres tilstand og søker å hjelpe til så langt vi makter.

Skolebygget er påbegynt
I dette området har et nytt skoleprosjekt begynt å ta form. Som en vil se av bilder på denne siden har det forsøkt reist en skole med sju klasserom på en eiendom som er registrert i misjonens navn. I tillegg til selve skolebygningen er det tenkt bygget andre fasiliteter som toalett og dusj og en enkel administrasjonsbygning pluss et vanntårn med kapasitet til hele skolen. I dette området er det masse ledig arbeidskraft og til hjelp i byggingen har man tilbudt jobb til daliter som eller er helt uten penger.

Midlene er nå oppbrukt
Midlene som er brukt så langt kommer fra en innsamling som ble gjennomført i regi av mange misjonsorganisasjoner i Norge og bar navnet "Aksjon Håp". Til det nevnte prosjektet ble det av Aksjon Håp-midler bevilget NOK 120 000,- Disse midlene er nå brukt opp og skolen er ikke på langt nær fullført og prosjektet ligger nede. Dette er mer enn sørgelig mest av alt med tanke på alle barna som kunne gått på skole der men også for den nasjonale bevegelsens renommé i området.

En henstilling og en appell
Det er derfor maktpåliggende for oss å komme videre med prosjektet og vi vil på dette nettstedet rette en appell til den som leser dette, å bidra med en gave slik at vi kan fullføre det vi har begynt. Pengene kan sendes til kontoen for dalitbarna direkte,
kto 9791 10 99377 eller man kan gå via vår kontaktside og dermed få kontakt med oss.

Med beste hilsen

Torolf Karlsen, koordinator


Bilder og tekst: Torolf Karlsen Alle bilder i miniatyr - klikk for forstørrelse
 

 
       
 

Skoleklasser kommer opp

Murer i arbeid Oversikt over eiendommen
 

Oversikt over eiendommen

Mureren i arbeid

Skoleklassene kommer opp

 

Hardt arbeidende dalit

Kvinner arbeider som menn Stillas av bambus
 

En hardt arbeidende dalit

Kvinner jobber som menn

Stillas av bambus

 

 

   
 

Alle bilder: Raja Samuel

   

 

 
Siste nytt om skolebygget i Pranpur Block, Bihar - dato: 15.august 2009
 

Det er med glede vi kan melde at videreføring av skolebygget i Pranpur Block nå er i gang. Det har kommet friske midler fra Aksjon Håp 2006 som nå brukes til å ferdigstille bygget. Den 15. august var Indias selvstendighetsdag. Den dagen ble også benyttet til en offentlig åpning av skolen - selv om den enda ikke er fullt ut ferdig bygget. Vi bringer her noen få bilder som viser noe av denne begivenheten.

     
   

Barna fra dalitenes familier

Subhash Samuel åpner skolen

 

Kontorbygget innvies

 

Skolebarn i uferdig bygg

       
     

Eiendommen sett fra utsiden

 

Bønn og takk til Gud

           
 
Webmaster