Historien bak fadderbarn-prosjektet

 


Pastor Subhash Samuel
Pastor Subhash Samuel, Katihar

Veien til dalitenes områder
En av broene i Kanpur block

Medarbeidere
Medarbeidere for dalitbarna


Medarbeidere

Yabesh Lal

Yabesh Lal, regnskap

 

Raja Samuel

Saurab Samuel, koordinator

 

Rana og Pinky

Swadipt Samuel leder arbeidet her med kona Pinky

 

   

Undertegnede fikk et oppdrag i 2000 av Pinsekirken Tabernaklet at han skulle ta et ansvar for India-arbeidet som menigheten hadde hatt i 50 år. Dette førte til at det har blitt fire reiser til India frem til november 2006. I løpet av alle disse reisene har forkynnelsen av evangeliet stått i fokus. Det har vært konferanser og bibeltimer og den slags. Dette har vært en berikelse for meg personlig og forhåpentlig også for de som har hørt meg.

India - et utrolig land
Jeg har fra første stund forstått at India er et utrolig land men mange folkegrupper og kulturer. Forskjellen mellom fattig og rik slo meg også og jeg så klart at den absolutte størsteparten av menneskene i India tilhørte den fattige delen av befolkningen. Denne delen av befolkningen har i årevis gjennomlevd store traumer i forbindelse med frost i den kalde tiden (desember-januar) og flomkatastrofer som særlig rammer Bihar. Flere ganger har også Pinsekirken Tabernaklet trådt til med midler for å hjelpe mennesker ut av nøden.

En ny innsikt
Men aldri tidligere har jeg blitt oppmerksom på dalitene og deres situasjon. Spesielt har jeg ikke tenkt på dalitbarna som spesielt utsatt. Ikke før på den siste reisen i oktober/november 2006. I grunnen kom jeg til å bli sterkt grepet av disse mennesker, dalitene allerede før jeg reiste fra Norge. Derfor ble det naturlig at vi snakket mye sammen om hva vi kunne gjøre for disse elendige.

En ny byrde
Det ble lagt på meg en byrde som jeg siden ikke har blitt fri fra. Så jeg tok kontakt med mennesker i mitt nærmiljø og i menigheten som jeg formidlet mine tanker til. En visjon er lagt ned i mitt indre og det dreier seg om fadderordningen for dalitbarna. De siste dagene jeg tilbrakte i Katihar ble spesielle for meg. Da dro vi med bil inn i de områder hvor tusenvis av daliter bor. Området kalles Kanpur Block og er fullstendig underutviklet. Her bor daliter uten håp og uten Gud. De lever fra "hånd til munn" som det sies. Dette besøket ble en understrekning av hvor viktig det nå er å komme i gang.

Håper på positiv reaksjon
Hvordan denne historien skal utvikle seg avhenger av hvordan du og andre vil reagere på utfordringen. Hvis vi reagerer positivt vil vi se noe stort finne sted. Noe som vil bringe stor glede, først og fremst til de barna som er så heldig å få en "fadder" i Norge. Men også stor glede for den person eller familie som påtar seg et ansvar for én eller flere barn. Jeg ser frem til å se en ny tid gry.

Torolf Karlsen


En hilsen fra samarbeidspartnerne i prosjektet

Hvem er dalit?
Ordet dalit betyr sprukket, delt, atspredt, undertrykket og handler om et folk som er brutt ned, et folk som er ligger under for sterke brudd på menneskerettighetene hver eneste dag. Forbrytelser mot dem går ofte ustraffet og uten hensyn til deres sosiale status. Dalitene er som ordet uttrykker, et folk som lider undertrykking mens barna deres brukes i barnearbeid samtidig som de betraktes som uberørlige i mange deler av landet. De lever atskilt fra de andre kastene og spesielt de øvre kaster selv om disse høye kastene er avhengig av deres slavearbeid.

Kastevesenets forbannelse
Kastevesenet er en av de største forbannelsene, ikke bare for det indiske samfunnet i alminnelighet, men også for kirkene. Ettersom kastevesenets dype diskriminering og de etniske verdiene vokser i kompleksitet og polariseres, har dette problemet også blitt en utfordring for kirken. Som kristne blir vi til stadighet minnet om at Gud har skapt oss i sitt eget bilde uten forskjell og at det er grunne til befalingen om å elske vår neste som oss selv (Matt. 22:39). Da Israel var undertykt i Egypt, steg deres rop opp til Gud i bønn om forløsning fra bånd og egen hjelpeløshet. På samme måte har dalitenes rop nådd opp til himmelen etter frihet (2. Mos 2:23-24). Gud har hørt deres sukk og han har kommet i hu sin pakt. Gud sa til Moses at han hadde sett sitt folks trengsel i Egypt, hørt deres rop og deres sorg og var steg ned for å forløse dem (2. Mos 3:7-8).

Misjonen og kirken involvert
Misjonen er involvert i et reformarbeid som også betyr samfunnsbygging. Det er kirken totale innsats å bringe endring. Som kirke vil vi tjene folket i den hensikt å forløse dalitene fra religiøs, sosial og økonomisk undertrykkelse, slik det er Guds universelle plan å gjøre med alle folk. Så ved å gi utdannelse og skolegang til den kommende generasjon kan vi bringe den ønskede indre forvandlingen til dalitene og deres daglige liv. Hensikten med utdannelse blant de kasteløse er at de ved den skal de bli restaurert til personlig opplevelse av at også dalitbarna kan bli verdens lys, slik Herren tenkte det.

Pastor Raja Samuel
Saurab (Raja) Samuel er 2. pastor i menigheten i Katihar. Han er sønn av pastor Subhash Samuelo som har ledet dette arbeidet i mer en 35 år. Raja er gift med Bada og han er sterkt engasjert i arbeidet med dalitbarna. Han har også andre oppgaver og er leder for disippeltrengingsskolen i Siliguri og er sterkt engasjert i menighetsplanting i området.

Yabesh Lal
Yabesh Lal er også dalit og arbeider med regnskapene på en god måte. Han underviser også barna i matematikk og vil ha ansvar for å barnas opptak til skolen og vil sørge for at de får bøker, skolemateriell og skoleuniformer helt fra begynnelsen.


Medarbeidere og omsorgspersoner som til daglig arbeider med barna i BVK-sentrene.

Vis rett omsorg
Kjære venner. Dette er tiden og den av Gud gitte anledning for oss til å virke blant disse som lever under fattigdomsgrensen. Og Herren har en spesiell omsorg for dem og Den Hellige Ånd vil lede oss til å arbeide blant disse fattige og svakere del av vårt samfunn. Den beste måten en kan gjøre dette er ved få dem på skole, noe som vil være til det beste for disse fattige. Vår kirke er opptatt med nettopp dette.

For Bethel Church
Pastor Subhash Samuel
 
 

 

   

Webmaster